close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 • Opieka konsularna. Utrata pieniędzy lub dokumentów.
   
  I.             Utrata (kradzież, zagubienie) dokumentów tożsamości i pieniędzy.


  1)    W przypadku utraty (kradzież, zagubienie, zniszczenie) dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Lizbonie można uzyskać paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu – szerzej w zakładce Paszporty.
   
  Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie utraty dokumentów paszportowych i dowodów osobistych w Referacie ds. Konsularnych w Lizbonie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia utraty ww. dokumentów należy dokonać osobiście w Referacie ds. Konsularnych w Lizbonie; nie wystarczy więc telefoniczne bądź mailowe powiadomienie o zdarzeniu (przy zgłoszeniu konsul zobowiązany jest do potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej).
   
  Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej w Referacie ds. Konsularnych – poniżej wzory formularzy:
   
  Formularz zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego
   
  Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego
   
  Więcej informacji nt. utraty dowodów osobistych w zakładce: Dowody osobiste
   
  Zalecane, choć nieobowiązkowe, jest zgłoszenie utraty (kradzieży / zagubienia) dokumentów i pieniędzy również na posterunku portugalskiej policji / GNR (Narodowa Gwardia Republikańska). Policja /GNR wydaje zgłaszającemu zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie ww. zdarzenia.
   
  Należy również powiadomić bank o utracie (kradzieży/zagubieniu) kart płatniczych w celu ich zastrzeżenia.
  Można również dokonać zastrzeżenia dowodu osobistego w polskich bankach, szerzej na stronie: http://dokumentyzastrzeżone.pl/
   
  Uwaga: Konsulat nie pośredniczy w zgłaszaniu utraty prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Dokumenty te należy zastrzec bezpośrednio w urzędzie, który je wydał.
   
  2)    W razie utraty środków finansowych Referat ds. Konsularnych może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce. Najszybszym sposobem przekazywania pieniędzy z Polski w wypadkach losowych jest dokonanie ekspresowych przelewów bankowych bądź skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi (np. Western Union, Money Gram).
   
  W szczególnie uzasadniony przypadkach, Referat ds. Konsularnych może udzielić pomocy niezbędnej na powrót do kraju, po podpisaniu przez poszkodowanego zobowiązania do zwrotu pożyczonej kwoty.
   
   
  II. Zgony
   
  W razie śmierci obywatela polskiego na terytorium Portugalii i zamiaru sprowadzania ciała /prochów zmarłego do Polski, konsul wydaje zaświadczenie zezwalające na przewiezienie do kraju ciała lub prochów zmarłego. W celu uzyskania ww. zaświadczenia należy złożyć w Referacie ds. Konsularnych w Lizbonie następujące dokumenty:
  - oryginał aktu zgonu wydany przez portugalski USC (certidão de obito). 
  - decyzję Starosty / Prezydenta Miasta właściwego dla miejsca pochówku, zezwalającą na sprowadzenie i pochowanie ciała / prochów zmarłego
  - zezwolenia miejscowych władz na transport ciała (livre transito mortuário).
   
  Opłata konsularna za uzyskanie zaświadczenia konsularnego wynosi 50 euro.
   
  Akt zgonu, o ile nie jest wydany w formacie międzynarodowym, powinien dla celu pochówku w Polsce zostać przetłumaczony na j. polski.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: