close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • POLONIA W PORTUGALII

  • W 2011 r. liczba zarejestrowanych w Portugalii Polaków wynosiła ponad 1280 osób. Społeczność polska skupiona jest głównie w Lizbonie i okolicach oraz w Porto i Faro. Znakomitą większość wśród Polonii stanowią osoby przybyłe w ostatnich 20 latach. Z każdym rokiem rośnie liczba małżeństw polsko-portugalskich. Przybywa również coraz więcej młodych rodzin z małymi dziećmi. Rośnie też liczba polskich studentów podejmujących naukę na portugalskich uczelniach, najczęściej w ramach programu Socrates/Erasmus. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w roku akademickim 2010/2011 w ramach programu przyjechało do Portugalii 1057 polskich studentów.

    Spotkanie świąteczne w Porto
    7 grudnia 2014