close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • KOMUNIKATY

 • Aby załatwić sprawę w konsulacie, nie musisz specjalnie umawiać się na spotkanie. Wystarczy przyjść w godzinach otwarcia urzędu, tzn:

   

  - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 14:00
  - w środy w godzinach od 13:00 do 18:00


  Pomoc konsularna


  W czasie pobytu w Portugalii w ramach programu wymiany ERASMUS, możesz liczyć na wsparcie Referatu ds. Konsularnych Ambasady RP w Lizbonie nie tylko w bieżących sprawach prawnych, paszportowych, lecz także w sytuacji nagłych zdarzeń losowych, jak np. wypadki i zachorowania, zatrzymania, utrata /kradzież dokumentów i pieniędzy.
   
  Zapraszamy również do korzystania z zasobów biblioteki im. Marii Danilewicz Zielińskiej i Adama Zielińskiego działającej przy Ambasadzie RP w Lizbonie. Szerzej w zakładce: Biblioteka
   
  Jeżeli chcesz być informowany/a o bieżących wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, spotkaniach polonijnych zapraszamy by dopisać się do spisu polonijnego Ambasady. Szerzej w zakładce: Spis polonijny.
   
   
  Informacja o trybie postępowania w sytuacji utraty (kradzież/zagubienie) dowodu osobistego i/lub dokumentu paszportowego oraz pieniędzy i/lub kart płatniczych: 
   
  1)    Należy zgłosić niezwłocznie w Referacie ds. Konsularnych RP w Lizbonie utratę dokumentu paszportowego i/lub dowodu osobistego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenie utraty ww. dokumentów należy dokonać osobiście w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Lizbonie; nie wystarczy więc telefoniczne bądź e-mailowe powiadomienie o zdarzeniu (przy zgłoszeniu konsul zobowiązany jest do potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej).
   
  Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej w Referacie ds. Konsularnych – poniżej wzory formularzy:
   
  Formularz zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego
   
  Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego
   
  W sytuacji utraty dokumentu paszportowego i/lub dowodu osobistego, konsul po potwierdzeniu tożsamości zgłaszającego, może wydać paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu (jeżeli osoba nie posiada innego dokumentu tożsamości na podstawie, którego może przekroczyć granicę). Uwaga: nie zawsze istnieje możliwość wydania paszportu tymczasowego tego samego dnia.
   
  Szczegółowe informacje nt. procedury paszportowej w zakładce: Paszporty.
   
  Proszę pamiętać o dostarczeniu 1 zdjęcia biometrycznego do paszportu.


  Jeżeli utrata dotyczy tylko dowodu osobistego, konsul po przyjęciu oświadczenia o utracie ww. dokumentu, wystawia wolne od opłat zaświadczenie o utracie dowodu osobistego oraz powiadamia urząd, który wydał utracony dokument o zdarzeniu. Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granicy. Jeżeli zgłaszający nie posiada paszportu powinien złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku o nowy dowód osobisty możliwe jest tylko w Polsce, we właściwym Urzędzie Miasta/ Gminy.
   
  2)    Zalecane, choć nieobowiązkowe, jest zgłoszenie utraty (kradzieży/zagubienia) dokumentów i pieniędzy również na posterunku portugalskiej policji / GNR (Narodowa Gwardia Republikańska). Policja /GNR wydaje zgłaszającemu zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie ww. zdarzenia.
   
  3)    Sugerujemy niezwłoczne powiadomienie banku o utracie (kradzieży/zagubieniu) kart płatniczych w celu ich zastrzeżenia.
  Można również dokonać zastrzeżenia dowodu osobistego w polskich bankach, szerzej na stronie: http://dokumentyzastrzeżone.pl/
   
  4)    W razie utraty środków finansowych Referat ds. Konsularnych może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce.
   
  Najszybszym sposobem przekazywania pieniędzy z Polski w wypadkach losowych jest dokonanie ekspresowych przelewów bankowych bądź skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi (np. Western Union, Money Gram).
   
  W szczególnie uzasadniony przypadkach, Referat ds. Konsularnych może udzielić pomocy niezbędnej na powrót do kraju, po podpisaniu przez poszkodowanego zobowiązania do zwrotu pożyczonej kwoty.

   

   

  Ważna informacja dotycząca poświadczania własnoręczności podpisu

   

  Uprzejmie informujemy, że interesanci zgłaszający się do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Lizbonie w celu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie są proszeni o uprzednie przesłanie drogą mailową tekstu lub skanu danego dokumentu. Z uwagi na duże zróżnicowanie dokumentów przedstawianych do poświadczenia, istnieje konieczność każdorazowej analizy dopuszczalności poświadczenia podpisu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: