close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • PRZEPROWADZKA DO PORTUGALII

 • Jeżeli jako obywatel RP zamierzasz przebywać w Portugalii dłużej niż 3 miesiące - wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności pozwalających na funkcjonowanie i korzystanie z różnych usług oferowanych rezydentom.
   
  Atestado de morada (Potwierdzenie zameldowania)
   
  Pierwszym krokiem jest zameldowanie. Należy go dokonać we właściwej dla miejsca zamieszkania junta de freguesia. Zameldowania dokonuje się na podstawie dokumentów poświadczających miejsce zamieszkania. Najwłaściwszym po temu dokumentem jest umowa najmu / kupna mieszkania. Poszczególne juntas de freguesia mają różne praktyki urzędnicze i przewidują różne formy potwierdzenia informacji o miejscu zamieszkania (jak np. oświadczenie złożone przez sąsiadów), dlatego szczegółowe informacje o procedurze należy uzyskać w lokalnej junta de freguesia. Po dokonaniu zameldowania interesant otrzymuje atestado de morada.
   
  Certificado do registo de cidadão comunitário (Certyfikat rejestracji obywatela UE)
   
  Obywatele państw członkowskich UE planujący przebywać na terytorium Portugalii przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinni zarejestrować swój pobyt w urzędzie miasta. W celu uzyskania certyfikatu należy dostarczyć kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport państwa członkowskiego UE), a także przedstawić jego oryginał oraz atestado de morada i uiścić opłatę. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, a przedłużenia terminu jego ważności dokonuje się w Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
   
  Número de Identificação Fiscal / NIF (Numer identyfikacji podatkowej)
   
  Osoby zamierzające płacić podatki na rzecz Republiki Portugalskiej, powinny uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIF). Numer ten można uzyskać na miejscu w punktach obsługi Autoridade Tributária e Aduaneira i Lojas do Cidadão. Wnioskodawca powinien przedstawić dokument tożsamości. Urzędnik może także poprosić o okazanie atestado de morada lub certificado do registo de cidadão comunitário.
   
  Número de Segurança Social / NISS (Numer ubezpieczenia społecznego)
   
  Osoby podejmujące pracę w Portugalii powinny zostać zarejestrowane w Instituto da Segurança Social / ISS lub SS (państwowym zakładzie ubezpieczeń). W przypadku osób zatrudnionych, obowiązek rejestracji, zgłaszania zmian i odprowadzania składek spoczywa na pracodawcy. Osoby niezatrudnione mogą także samodzielnie zarejestrować się w ISS i odprowadzać składki. Rejestracji można dokonać w punktach obsługi interesantów ISS. Należy w tym celu przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości, decyzję o nadaniu NIF i zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy oraz wypełnić stosowny formularz.
   
  Número de utente (Numer identyfikacyjny osoby upoważnionej do korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej)
   
  Po dokonaniu rejestracji w ISS, należy zgłosić się do lokalnej przychodni (centro de saúde), właściwej dla miejsca zameldowania. Aby dokonać rejestracji, należy podać swój numer ubezpieczenia zdrowotnego oraz okazać dokument tożsamości i atestado de morada. Przychodnia przypisuje wnioskodawcy lekarza rodzinnego oraz numer identyfikacyjny, który należy podawać w przypadku korzystania z usług medycznych (número de utente).
   
  System opieki zdrowotnej
   
  Portugalski system opieki zdrowotnej działa na zasadzie współfinansowania. Oznacza to, że, pomimo opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w razie wizyty u lekarza należy liczyć się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Podczas wizyty w przychodni lub szpitalu należy również każdorazowo uiścić opłatę manipulacyjną (taxa moderadora). Lokalne przychodnie oferują podstawowe usługi medyczne. Na wizytę należy umawiać się z wyprzedzeniem lub zjawić się w przychodni rano, zaraz po jej otwarciu. W nagłych przypadkach należy zgłaszać się na Urgências (oddziałach całodobowej opieki medycznej) w najbliższym szpitalu
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: