close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • PRZYPADKI ODWOŁANYCH WYLOTÓW Z PORTUGALII

 • W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba lotów między Polską a Portugalią. Przybywa więc turystów zachęconych obniżającymi się cenami przelotu. W dni, w które następuje kumulacja bezpośrednich lotów, Lizbona może przyjmować nawet 600 pasażerów z Polski.
  W ostatnim czasie odnotowaliśmy przypadki odwoływania lotów do Polski z różnych powodów technicznych i organizacyjnych.
  Ambasada RP w Lizbonie uprzejmie przypomina, że według przepisów UE przewoźnik jest w takiej sytuacji zobowiązany do zaproponowania powrotu w najwcześniejszym dostępnym terminie. W przypadku niektórych linii oznacza to w praktyce przełożenie powrotu do kraju o trzy lub nawet siedem dni. Odwołanie jednego lotu powoduje przepełnienie następnych dwóch rejsów. Obowiązki przewoźnika obejmują też (w sytuacjach wyszczególnionych w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów) zapewnienie noclegu.
  Niezależnie od tych regulacji, w związku z niedogodnościami mogącymi wyniknąć z odwołania lotu, Ambasada RP w Lizbonie sugeruje podróżnym, aby rozważyli wykupienie ubezpieczenia na wypadek odwołanego rejsu.
  W przypadkach awaryjnych staramy się w, miarę możliwości, zapewnić Państwu bezpośrednie wsparcie, mające na celu udzielenie pomocy w kwestiach logistycznych lub informacji o przysługujących prawach. Przepisy regulujące działanie placówek dyplomatycznych oraz zakres opieki konsularnej (ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej) wyłączają możliwość pełnienia przez Ambasadę RP funkcji pośrednika w sporach konsumenckich, np. z liniami lotniczymi. Poza ustawowymi kompetencjami Ambasady pozostaje również kwestia pokrycia kosztów wynikających z odwołania / opóźnienia lotu, nie zapewniamy podróżnym zakwaterowania, wyżywienia i transportu. W związku z powyższym doradzamy, aby odpowiedzialność finansową powierzyli Państwo firmie ubezpieczeniowej.
  W odróżnieniu od wielu innych stolic europejskich, Lizbona jest położona poza siatką połączeń kolejowych i autobusowych do Warszawy. Dlatego praktycznym rozwiązaniem w tym kontekście jest posiadanie ubezpieczenia biletu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: