close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • KALENDARIUM WYDARZEŃ W RELACJACH POLSKO-PORTUGALSKICH

 • Kalendarium wydarzeń w relacjach polsko-portugalskich w 2019r .

   

  8-9 stycznia - Wizyta sekretarz stanu w MEN M. Machałek w Lizbonie (udział w wizycie studyjnej Supporting the improvement of quality the inclusive education in Poland; spotkanie z portugalskim sekretarzem stanu ds. edukacji João Costa)

  26-27 lutego - wizyta wicemarszałek Sejmu B. Mazurek w Lizbonie (spotkanie z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Republiki J. Lacão Costa)

  21 marca - spotkanie premiera M. Morawieckiego z premierem A. Costą na marginesie Rady Europejskiej w Brukseli

  26-28 marca - wizyta podsekretarza stanu w MS Ł. Piebiaka w Lizbonie (udział w konferencji Okrągły Stół ds. równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości)

  28 marca - konsultacje dyrektorów ds. europejskich MSZ, dyr. A. Sochańskiej (DPE) i dyr. R. Vinhasa (DGAE) w Warszawie

  29-30 marca - wizyta podsekretarza stanu w MŚ M. Kurtyki w Lizbonie (udział w European Strategy Forum)

  4-7 kwietnia - wizyta ministra inwestycji i rozwoju J. Kwiecińskiego w Lizbonie (udział w konferencji Horasis Global Meeting, otwarcie ZBH PAIH w Lizbonie, spotkania z ministrem gospodarki P. Siza Vieirą oraz ministrem ds. planowania N. de Souzą)

   

  Kalendarium wydarzeń w relacjach polsko-portugalskich w 2018r .

   

  29-31 stycznia 2018 - Wizyta przedstawicieli Polsko-Portugalskiej Grupy Parlamentarnej w Lizbonie

  8 lutego 2018 - Wizyta dyrektora DNZPCZ J. Baurskiego w związku z udziałem w konferencji „Together in the UN: Perspectives for 2018-2019”

  19 marca 2018 - Spotkanie min. J. Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych PT A. Santosem Silvą na marginesie Rady ds. Zagranicznych (FAC) w Brukseli

  21-23 marca 2018 - Udział podsekretarza stanu w MEN M. Kopcia w International Summit on the Teaching Profession OECD w Lizbonie

  8-10 kwietnia 2018 - Wizyta podsekretarza stanu w MIiR P. Chorążego w Lizbonie

  11-12 kwietnia 2018 - Wizyta ministra spraw zagranicznych A. Santosa Silvy w Warszawie (spotkanie z wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego J. Gowinem, udział w obchodach 40-lecia utworzenia Zakładu Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego)

  18 kwietnia 2018 - Udział minister ds. morza A.P. Vitorino w konferencji nt. żeglugi śródlądowej we Wrocławiu

  29 maja 2018 - wizyta wiceministra K. Szymańskiego w Lizbonie (konsultacje z sekretarz stanu ds. europejskich A.P. Zacarias)

  20-22.09 - wizyta w Lizbonie podsekretarz stanu w MGMiŻŚ A. Moskwa, która reprezentowała Polskę podczas konferencji Oceans Meeting 2018. Wzięła ona również udział w inauguracji Festiwalu Światła Lumina 2018 w Cascais k. Lizbony, podczas którego Polska, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, miała status gościa specjalnego.

   

  Kalendarium wydarzeń w relacjach polsko-portugalskich w 2017r .

   

  12 stycznia 2017 - Spotkania amb. J. Junoszy Kisielewskiego z ministrem spraw zagranicznych A. Santosem Silvą oraz przewodniczącym Zgromadzenia Republiki E. Ferro Rodriguesem

  27 lutego 2017 - Konsultacje dyrektorów politycznych MSZ PL i PT – W. Sobkowa i F. Duarte Lopesa w Lizbonie

  8-9 maja 2017 - Wizyta min. A. Santosa Silvy w Warszawie (spotkanie z min. W. Waszczykowskim)

  10 maja 2017 - Wizyta podsekretarz stanu w MIiB J. Skrzydło w Lizbonie (spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Planowania i Infrastruktury G. D´Oliveirą Martins)

  12-16 maja 2017 - Wizyta min. J. Dziedziczaka w PT (udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich, spotkanie z sekretarzem stanu ds. wspólnot portugalskich J.L. Carneiro)

  5-7 czerwca 2017 - Wizyta prezesa NIK K. Kwiatkowskiego w Lizbonie (spotkanie z prezesem Tribunal de Contas V. M. da Silva Caldeira)

  26 czerwca 2017 - Konsultacje dyrektorów ds. europejskich w MSZ PL i PT – dyr. B. Ćwioro, dyr. M. Kałużyńskiej i dyr. P. Costa Pereira w Lizbonie

  2-4 lipca 2017 - Udział min. J. Wroneckiej w Tidewater Meeting OECD w Lizbonie

  7-8 września 2017 - Udział posła K. Munyamy (PO) w konferencji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nt. polityki państwa wobec diaspory

  21 września 2017 - Spotkanie amb. J. Junoszy Kisielewskiego z sekretarz stanu ds. europejskich A.P. Zacarias

  24-27 września 2017 - Udział członka Zarządu NBP K. Zajdel-Kurowskiej w konferencji „Zarządzanie ryzykiem przez banki centralne”, organizowanej przez EBC oraz Narodowy Bank Portugalii

  25 września 2017 - Kuluarowe spotkanie sekretarzy stanu ds. europejskich K. Szymańskiego i A.P. Zacarias na marginesie GAC w Brukseli

   

  Kalendarium wydarzeń w relacjach polsko-portugalskich w 2016r .

   

  2 lutego – ukonstytuowanie się Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Portugalia-Polska w Zgromadzeniu Republiki

  16-19 marca - Targi Edukacyjne "Futuralia" z udziałem przedstawicieli Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Programu „Study in Poland” oraz 13 wyższych uczelni. Polskie stoisko odwiedziła sekretarz stanu ds. Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego prof. Maria Fernanda Rollo oraz tysiące portugalskich licealistów.

  14-16 kwietnia – wizyta przedstawicieli władz miasta Vila Nova de Poiares w Mielcu (podpisanie porozumienie o  współpracy gospodarczej i kulturalnej)

  15 kwietnia - udział przewodniczącego parlamentarnej Komisji SZ i Wspólnot Portugalskich Sergio Sousy  Pinto w uroczystościach 1050. rocznicy chrztu Polski w Poznaniu

  26-27 kwietnia – wizyta prezydenta RP A. Dudy w Portugalii

  5 maja - pierwsze jej spotkanie Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Portugalia-Polska

  5 maja - konferencja pt. „O budowaniu dobrego sąsiedztwa pomimo trudnej historii”, poświęcona uczczeniu 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, zorganizowana z inicjatywy Ambasady RP w Lizbonie i we współpracy z Ambasadą na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim

  9-10 maja – wizyta prezydent Łodzi H. Zdanowskiej w Porto

  2-3 czerwca - udział wiceministra w ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej K. Kozłowskiego w Światowym Szczycie Oceanów w Lizbonie

  9 czerwca – spotkanie ambasadora RP z przewodniczącym i członkami Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Portugalia-Polska

  27 czerwca - konsultacje prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za organizację wystawy EXPO'98 w Lizbonie

  27 czerwca – inauguracja w Estoril pomnika-ławeczki poświęconego pamięci trzech polskich emisariuszy: Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Jerzego Lerskiego

  27-29 czerwca – udział w Politycznym Forum Estoril, gdzie w cyklu Jan Karski Memorial Dinner zostało odczytane wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP K. Szczerskiego

  7-8 lipca -  wizyta ministra środowiska J. Szyszko

  8-9 lipca - udział premiera A. Costy i min. A. Santosa Silvy w Szczycie NATO w Warszawie

  24 lipca - konsultacje polityczne sekretarza stanu MSZ PL K. Szymańskiego z sekretarz stanu MSZ PT M. Marques w Bratysławie

  27 lipca – konferencja pt. „The Warsaw NATO Summit: Unity Re-gained”, poświęconej podsumowaniu efektów warszawskiego Szczytu Sojuszu oraz przyszłości relacji transatlantyckich

  22 sierpnia – zakończenie misji ambasadora RP B. Misztala

  7-9 września – obecność okrętu ORP Gen. T. Kościuszko w Lizbonie, w ramach działań polskiej fregaty w zespole NATO SNMG2 na Morzu Egejskim, połączona z akcją promocyjną Polski, osiągnięć szczytu NATO w Warszawie oraz Marynarki Wojennej RP  

  12 września – objęcie przez ambasadora J. Junoszę Kisielewskiego funkcji kierownika Placówki

  14-15 września - udział prezydenta RP A. Dudy w spotkaniu głów państw Grupy Arraiolos. (Plowdiw)

  28 września – 1 października –obchody XX-lecia współpracy miasta Łodzi i Barreiro, w których wziął udział wice prezydent Łodzi K. Piątkowski, a także reprezentanci Muzeum Kinematografii i Politechniki Łódzkiej

  19 października – złożenie przez ambasadora J. Junoszę Kisielewskiego listów uwierzytelniających na ręce Prezydenta Republiki Portugalii

  3 listopada – ambasador Portugalii w Polsce João Manuel da Cruz da Silva Leitão złożył listy uwierzytelniające

  4 listopada – utworzenie Polsko-Portugalskiej Grupy Parlamentarnej pod kierownictwem senatora Andrzeja Stanisławka

  7 listopada – udział, w charakterze specjalnego wysłannika PRM RP, wiceministra spraw zagranicznych MSZ RP R. Greya w konferencji Lisbon Global Forum i Web Summit w Lizbonie

  23 listopada – Konsultacje dyrektor DPE B. Ćwioro z dyrektorem generalnym ds. polityki europejskiej w MSZ Portugalii P. Costa Pereira w Warszawie

   

  Kalendarium wydarzeń w relacjach polsko-portugalskich w 2015 r.

   

  26 stycznia (Warszawa) - Konsultacje polityczne sekretarza stanu ds. Europejskich R. Trzaskowskiego i podsekretarz stanu H. Mościckiej-Dendys z sekretarzem stanu ds. Europejskich w MSZ Portugalii B. Maçães

  27 stycznia – Udział sekretarza stanu ds. Europejskich w MSZ Portugalii B. Maçães w uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau  

  26-28 lutego - Wizyta minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego M. Omilanowskiej 

  11 – 14 marca - Udział przedstawicieli polskich uczelni podczas najważniejszych w Portugalii targów edukacyjnych „Futuralia” w Lizbonie

  12 – 14 marca - Wizyta  ministra Administracji i Cyfryzacji A. Halickiego

  25 marca - Wizyta marszałka Sejmu RP R. Sikorskiego w Lizbonie

  15 – 21 kwietnia - Konferencja międzynarodowa na Uniwersytecie w Évorze pt. „Tadeusz Kantor 1915 – 2015” w związku z 100. rocznicą urodzin artysty, 25. rocznicą jego śmierci oraz 60. rocznicą powstania Teatru Cricot 2

  20 kwietnia – Udział prezesa Portugalskiej Agencji Inwestycji i Handlu Zagranicznego Miguela Frasquilho w Europejskiej Konferencji Ekonomicznej w Katowicach

  28-29 kwietnia – Wizyta ministra Gospodarki Portugalii Piresa de Limy i sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki L. Mathiasa w Warszawie i Poznaniu

  7 maja – Udział delegacji Portugalii w obchodach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Westerplatte

  11 maja – Wizyta marszałka Senatu RP B. Borusewicza i wicemarszałka Sejmu RP E. Grzeszczaka w Lizbonie w związku z udziałem w II Szczycie Przewodniczących Parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza nt. imigracji, azylu i praw człowieka w regionie Śródziemnomorza

  11 – 15 maja – Udział podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna w konferencji międzynarodowej pt. „Pokrzywdzeni przestępstwem w Europie: przyszłość jest teraz”

  19-22 maja – Wizyta delegacji województwa wielkopolskiego poświęcona zapoznaniu się z portugalskimi doświadczeniami w dziedzinie wdrażania instrumentów finansowych UE

  4 – 6 czerwca -  Udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju D. Pyć w międzynarodowej konferencji ministrów ds. morza podczas 3. Światowego Szczytu Oceanów w Lizbonie

  12 czerwca - Misja gospodarcza z Gdańska (zorganizowana przez Polsko-Portugalską Izbę Handlową), pod przewodnictwem szefa Gdańskiego Klubu Biznesu J. Zarębskiego

  15-17 czerwca – Spotkanie rektorów polskich i portugalskich uczelni wyższych na Politechnice Białostockiej

  Czerwiec - Przywrócenie lektoratu j. polskiego na Uniwersytecie Lizbońskim  w roku akademickim 2015/2016

  22 - 24 czerwca - Udział prof. Z. Macha (UJ), dra B. Chraboty (naczelny redaktor „Rzeczpospolitej”) i dra M. Kunickiego (dyrektor Studiów Polskich na  Uniwersytecie w Oksfordzie) w Forum Politycznym w Estorilu

  1 - 2 lipca - Wizyty M. Cieślaka, wiceprezydenta Łodzi, i delegacji ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu m. Łodzi celem zapoznania  się z portugalskimi doświadczeniami w dziedzinie rewitalizacji przestrzeni miejskich

  3 lipca - Wizyta ministra Rozwoju Regionalnego PT M. Poiaresa Maduro i sekretarza stanu ds. Modernizacji Administracji PT J. P. Cardoso da Costa w Warszawie; podpisanie „Aneksu do memorandum o współpracy w dziedzinie e-administracji”, rozszerzającego jej zakres

  12 - 13 lipca - Konsultacje europejskie podsekretarz stanu w MSZ RP H. Mościckiej-Dendys z sekretarzem stanu ds. Europejskich w MSZ Portugalii B. Maçães oraz sekretarz stanu ds. Parlamentarnych i Równości T. Morais

  6-12 września - Wizyta kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych J. S. Ciechanowskiego w PT;  prezentacja albumu pt. „Dziękujemy Portugalio. Uchodźcy polscy na krańcach Europy Zachodniej w latach 1940-1945”

  20 - 23 września (Porto) - Udział sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania M. Fuszary w konferencji COST IS 1209;

  12 października (Łódź) - Podpisanie Porozumienia o współpracy i o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską, Wojskowym Uniwersytetem Technicznym i Akademią Górniczo-Hutniczą a Wyższym Instytutem Technicznym w Lizbonie (Instituto Superior Técnico)

  20 października - Konsultacje bilateralne na szczeblu dyrektorów politycznych w MSZ obu krajów

  28 października - Podpisania Listu intencyjnego ws. współpracy przemysłowej pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Portugalską Platformą Przemysłu Obronnego w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego 

  27 listopada - Konferencja pt. „Lisbon: Strategising the Transatlantic Policies” w Lizbonie nt. roli NATO oraz przyszłości relacji transatlantyckich

  14 grudnia - Konferencja upamiętniająca 25. rocznicę reformy samorządu terytorialnego i wprowadzenia reform ekonomicznych w Polsce na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie, z udziałem profesora K. Podemskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  18 grudnia - Konferencja nt. kryzysu imigracyjnego w Europie w Instytucie Politechnicznym w Setubalu, z udziałem prof. W. Hoffa z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

   

  Kalendarium wydarzeń w relacjach polsko-portugalskich w 2014 r.

   

  11 – 14 marca – Udział delegacji Polski w targach edukacyjnych „Futuralia” w Lizbonie

  28 marca – Wizyta Pani Anny Miszewskiej, przedstawicielki Fundacji Auschwitz-Birkenau

  4 kwietnia – Spotkanie na Politechnice Opolskiej przedstawicieli dyplomacji, nauki i przemysłu Polski i Portugalii celem omówienia możliwości współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego

  9 kwietnia – Wizyta przewodniczącego Rady Miejskiej Porto Pana Rui Moreiry w Krakowie

  2 maja – Rozmowa premiera D. Tuska z premierem P. Passosem Coelho nt. przyszłości polityki energetycznej UE i polskiego projektu unii energetycznej

  3  maja – Uroczyste obchody Święta Narodowego z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

  21 – 23 maja – Wizyta prezesa Narodowego Banku Polskiego Pana Marka Belki w Portugalii

  29-30 maja – Wizyta ministra SZ RP Pana Radosława Sikorskiego w Portugalii

  30 maja -  Uroczyste uhonorowanie w Ambasadzie RP w Lizbonie ministra ON Portugalii Pana João Pedro Aguiar-Branco i konsula honorowego RP w Algarve Pana Elidérico Viegasa odznaczeniami Bene Merito

  31 maja – Udział podsekretarz stanu w MSZ Pani Henryki Mościckiej-Dendys w inauguracji Konsulatu RP w Porto, kierowanego przez konsula honorowego Pana Pedro Silva Reis

  4 czerwca – Udział wicepremiera Portugalii Pana Paulo Portasa w obchodach 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Warszawie

  4 – 7 czerwca - Cykl imprez kulturalnych w ramach Festiwalu Kultury Polskiej z okazji 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce

  23 czerwca – Wykład „Geremek Memorial Lecture” prof. Adama Daniela Rotfelda podczas XXII edycji Forum Politycznego w Estorilu nt. polskiej drogi do demokracji

  4 lipca – Wizyta Ambasadora RP w Portugalii prof. Bronisława Misztala w Regionie Autonomicznym Madery połączona z udziałem polskich wystawców w targach ExpoMadeira

  14 września – Wizyta prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w Lizbonie i udział w konferencji Grupy Euro 50 (Euro50 Group) nt. przyszłości Unii Bankowej

  26 – 27 września – Udział dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku w polskim MSZ Pana Filipa Grzegorzewskiego w IV spotkaniu Grupy Strategicznej Rady Europejskiej ds. Stosunków Zagranicznych nt. Chin w Lizbonie

  29 - 30 września - Wizyta prezydenta B. Komorowskiego w PT w związku z jego udziałem w X Spotkaniu Szefów Państw Grupy z Arraiolos w Bradze

  6 - 9 października - Wizyta delegacja parlamentarnej Grupy Przyjaźni Portugalia - Polska na czele z jej przewodniczącym posłem J. Mendesem Botą w Warszawie, Krakowie i Wieliczce

  12-14 października – Wizyta w Portugalii grupy 42 rektorów polskich wyższych uczelni technicznych w związku z udziałem w II Międzynarodowym Forum Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych z Polski i Portugalii (stronie polskiej przewodniczył prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, stronie portugalskiej - prof. Joaquim Mourato, szef Rady Koordynującej Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP)

  11 listopada - Koncert polskiej artystki Mai Kleszcz w Lizbonie z okazji Święta Niepodległości

  14 listopada - Konsultacje europejskie z udziałem dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w MSZ Pana Artura Orzechowskiego i dyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej w MSZ Pani Małgorzaty Kałużyńskiej  w Lizbonie

  3 grudnia – Promocja polskich jabłek w sieci marketów Pingo Doce

  4 grudnia  - Dzień Polski na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie

  5 grudnia - Konsultacje dyrektorów politycznych w Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Portugalii w  Warszawie

  9 grudnia – Inauguracja wystawy „Enigma. Odszyfrowanie zwycięstwa” w Lizbonie

  16 grudnia - Seminarium pt. „Good Energy: Analiza porównawcza wykorzystania nowych źródeł energii odnawialnej w Polsce i Portugalii. Dynamika i Perspektywy.” z udziałem sekretarza stanu ds. Energii Portugalii Pana Artura Trindade, wiceprezesa Stowarzyszenia Energii Odnawialnej Pana Mieczysława Kocha, przedstawicieli świata akademickiego z Polski i Portugalii oraz specjalistów w zakresie badań nad sieciami energetycznymi

   

  Polsko-portugalska współpraca gospodarcza

  Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w 2015 r. wskazuje na znaczący, dwucyfrowy wzrost polskiego eksportu do Portugalii, przy nieznacznym wzroście importu z tego kraju.

  Obroty handlowe z Portugalią w 2015 r. osiągnęły wartość 1226,1 mln EUR, odnotowując wzrost o 9,2% w stosunku do 2014 roku. Wartość polskiego eksportu do Portugalii wyniosła 682,2 mln EUR, co w stosunku do roku poprzedniego zapewniło wzrost sprzedaży w wysokości 11,4%. W tym samym czasie import z Portugalii wzrósł o 6,5% i wyniósł 543,9 mln EUR. W rezultacie, saldo, tradycyjnie dodatnie dla Polski, wyniosło 138,3 mln EUR i uległo zwiększeniu o 35,7%.

  W 2015 r. Portugalia zajęła 33. miejsce na liście odbiorców polskiego eksportu z udziałem 0,4%, natomiast jako dostawca na polski rynek pogorszyła swoją pozycję, przesuwając się o 2 miejsca na 43. pozycję z udziałem 0,3% w ogólnej wartości polskiego importu.

  Grupą towarową o największym udziale w polskim eksporcie do Portugalii tradycyjnie pozostają wyroby przemysłu elektromaszynowego, których wartość w 2015 r. wyniosła 298 mln euro. Drugie miejsce zajęły artykuły rolno-spożywcze (101,1 mln euro). W dalszej kolejności uplasowały się takie grupy towarowe, jak: wyroby różne (90,4 mln euro), wyroby przemysłu chemicznego (89,8 mln euro), wyroby metalurgiczne (30,4 mln euro), wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (23,5 mln euro), skóry (19,8 mln euro), wyroby ceramiczne (18,8 mln euro), wyroby przemysłu lekkiego (9,4 mln euro) oraz produkty mineralne (1 mln euro).

  Analiza polskiego eksportu do Portugalii w 2015 r. wskazuje, że wśród 10 towarów o największym znaczeniu znalazła się telewizyjna aparatura odbiorcza, której sprzedaż wyniosła 80,4 mln euro, co stanowi wzrost o 77,5% w porównaniu do 2014 r. Udział tej kategorii w polskim eksporcie wynosi 11,8%. Kolejne pozycje na liście czołowych towarów zajmują:

  • Meble wypoczynkowe – 73,9 mln euro (wzrost o 28,5%, udział – 10,8%);
  • Samochody osobowe – 40,7 mln euro (wzrost o 45,6%, udział – 6,0%);
  • Mięso i podroby z drobiu świeże, schłodzone lub zamrożone – 21,7 mln euro (wzrost o 54,3%, udział – 3,2%);
  • Mięso wołowe świeże lub schłodzone – 19,1 mln euro (spadek o 11,0%, udział – 2,8%);
  • Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej lub wtórnej – 18,0 mln euro (wzrost o 14,3%, udział - 2,6%);
  • Chłodziarki, zamrażarki – 16,1 mln euro (wzrost o 10,2%, udział – 2,4%);
  • Pralki domowe i profesjonalne – 14,0 mln euro (spadek o 7,7%, udział - 2,1%);
  • Cygara, cygaretki i papierosy– 13,6 mln euro (wzrost o 272,9%, udział – 2,0%);
  • Maszyny do automatycznego przetwarzania danych – 13,3 mln euro (wzrost o 26,8%, udział – 1,9%).

   

  Od kilku lat obserwuje się dynamiczny wzrost eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych do Portugalii, który w 2015 r. wzrósł o 20,0% do 101,1 mln euro. O dobrym wyniku sprzedaży tej grupy towarowej zadecydował rosnący eksport niektórych produktów mięsnych, jak np.: mięsa drobiowego – wzrost o 54,3%, kiełbas i podrobów – wzrost 54,0%, a także takich pozycji jak: pieczywo cukiernicze, dmuchany i prażony ryż, kukurydza i płatki, pomidory, jabłka i gruszki, czekolada, herbata.

  Najbardziej znaczące przyrosty w polskim eksporcie do Portugalii w stosunku do 2014 r. odnotowały takie produkty, jak: aparatura odbiorcza do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii – 9290,0%, nawozy azotowe – 359,4%, aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <=1000 V. – 134,7%, części, akcesoria maszyn biurowych, również elektrycznych – 77,8%, lampy i oprawy oświetleniowe – 72,9%, polimery styrenu w formach podstawowych – 252,7%, kłódki, zamki i klucze metalowe – 2293,6%, elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny do pojazdów – 419,5%, urządzenia i sprzęt laboratoryjny do procesów grzewczych i chłodniczych – 71,9%, przyrządy do pomiaru przepływu oraz poziomu ciśnienia cieczy i gazów – 109,1%, lampy żarowe, łukowe, ultrafioletowe – 146,4%, narzędzia i przyrządy lekarskie  i weterynaryjne – 96,8%, maszyny do szycia, części i igły – 94,1%.

  W 2015 r. spadek eksportu zarejestrowano w odniesieniu do takich produktów, jak: urządzenia klimatyzacyjne (-27,0%), pszenica (-31,4%), amoniak (-40,1%), przetwory mleczne (-36,4%), odpady i złom z żeliwa i stali (-23,8%), walizy, tornistry, teczki, futerały ze skóry, tworzyw sztucznych i innych materiałów (-23,6%).

  W grupie 10 największych eksporterów na rynek portugalski w 2015 r. znalazły się następujące firmy: Bader Polska, Faurecia Automotive Polska, Faurecia Wałbrzych, LG Electronics Wałbrzych, Fiat Auto Poland, General Motors Manufacturing Poland, Keiper Polska, LG Electronics Mława, Samsung Electronics Poland Manufacturing, Volkswagen Poznań.

  W 2015 r. polski import z Portugalii wykazał mniejszą dynamikę wzrostu. Skład grupy 10 najważniejszych kategorii produktowych polskiego importu uległ zmianie w porównaniu do roku poprzedniego i przedstawia się następująco:

  • Masa celulozowa drzewna – 68,8 mln euro (wzrost o 50,1%, udział – 12,6%);
  • Części i akcesoria do samochodów – 25,0 mln euro (wzrost o 6,8%, udział – 4,6%);
  • Opony – 20,8 mln euro (wzrost o 23,2%, udział – 3,8%);
  • Drut izolowany – 20,4 mln euro (wzrost o 8,3%, udział – 3,8%);
  • Aparatura odbiorcza dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii – 18,5 mln euro (spadek o 38,6%, udział – 3,4%);
  • Wino – 15,4 mln euro (wzrost o 10,5%, udział – 2,8%);
  • Samochody osobowe – 11,0 mln euro (spadek o 3,6%, udział – 2,0%);
  • T-shirts – 10,6 mln euro (wzrost o 29,1%, udział – 2,0%);
  • Obuwie z cholewkami skórzanymi na podeszwie skórzanej lub innej – 9,3 mln euro (spadek o 5,2%, udział – 1,7%);
  • Rowery – 9,1 mln euro (wzrost o 14,7%, udział – 1,7%).

    

  Wzrost importu odnotowały m.in. takie grupy towarowe, jak: wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (26,9%), artykuły rolno–spożywcze (46,8%), wyroby przemysłu lekkiego (15,0%), wyroby przemysłu chemicznego (11,1%), wyroby metalurgiczne (23,1%), wyroby ceramiczne (18,5%), wyroby różne (18,5%) i skóry (30,2%). Sprzedaż do Polski spadła natomiast w przypadku wyrobów przemysłu elektromaszynowego (19,8%) i produktów mineralnych (26,7%).

  W odniesieniu do kategorii produktowych, znaczący wzrost polskiego importu z Portugalii dotyczył: pomidorów konserwowanych (209,8%), płyt, arkuszy i folii z tworzyw sztucznych (84,1%), masy celulozowej (95,1%), pieczywa cukierniczego (102,2%), kapusty, kalarepy i kalafiorów (505,2%), melonów i arbuzów (128,2%), ryżu (940,9%), odzieży (98,5%), drutu z żeliwa lub stali niestopowej (2662 %), oliwy (390,4%), kalafonii, kwasów żywicznych, spirytusu, żywicy (2875,2%), ryb i owoców morza (1297,7%), farb i pokostów na bazie polimerów (224,8%), ekstraktu słodowego, przetworów z mąki, grysiku i przetworów dla niemowląt (78,3%), artykułów gospodarstwa domowego (175,5%), stelaży, materacy, artykułów pościelowych (223,5%).

  W grupie 10 największych importerów na rynek polski w 2015 r. znalazły się następujące firmy: Arctic Paper Kostrzyń, Continental Opony Polska, Delitissue Sp. z o.o., Fiat Auto Poland, Foundation Brakes Poland, General Motors Manufacturing, Jerónimo Martins, Robert Bosch, Volswagen Group Polska, Zara Polska.

  Współpraca handlowa w okresie styczeń – kwiecień 2016 r.

  Analiza obrotów towarowych PL z PT w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. wskazuje na nieznaczny wzrost polsko-portugalskiej wymiany handlowej, przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu się importu z PT.

  Obroty handlowe z PT osiągnęły wartość 414 mln EUR, odnotowując wzrost o 0,2% w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Wartość polskiego eksportu do PT wyniosła 230,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 1,7% w stosunku do ub.r. W tym samym czasie import z PT odnotował spadek o 1,6% i wyniósł 183,7 mln EUR. W rezultacie, dodatnie saldo dla PL, wyniosło 46,6 mln EUR.

  Do grupy 5 najważniejszych kategorii produktowych polskiego eksportu do PT należy zaliczyć:

  1. Meble wypoczynkowe – 27 mln EUR (wzrost o 8,0%, udział – 11,7%);
  2. Pojazdy samochodowe osobowe – 22,4 mln EUR (wzrost o 49,8%, udział – 9,7%);
  3. Aparatura odbiorcza dla telewizji – 18,1 mln EUR (spadek o 14,7%, udział – 7,9%);
  4. Chłodziarki, zamrażarki, inne urządzenia chłodzące i zamrażające – 6,1 mln EUR (wzrost o 41,3%, udział 2,6%);
  5. Mięso wołowe – 5,9 mln EUR (spadek o 22,9, udział 2,5%).

  Największy wzrost eksportu, poza wyżej wymienionymi, odnotowano w następujących kategoriach produktów (zestawienie wg malejącej wartości poszczególnych kategorii, o wartości eksportu powyżej 1 mln EUR):

  • cygara, cygaretki i papierosy – 172,4%,
  • pszenica  – 146,2%,
  • meble i ich elementy – 40,6%,
  • zmywarki, urządzenia do napełniania i zamykania butelek – 43,9%,
  • papier, tektura, wata celulozowa – 88,1%,
  • żywice, poliwęglany – 54,1%,
  • opony pneumatyczne z kauczuku – 34,3%,
  • preparaty do włosów – 45,2%,
  • urządzenia elektrotermiczne domowe (grzałki, suszarki, itd.) – 25,3%,
  • pozostałe artykuły z żeliwa lub stali – 106,3%,
  • transformatory elektryczne – 27,3%.

    

  Zwiększenie eksportu do PT nastąpiło w przypadku artykułów rolno-spożywczych (o 5,5%), produktów mineralnych (o 90,4%), wyrobów przemysłu lekkiego (o 23,2%), wyrobów metalurgicznych (o 18,4%), wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 2,9%) i wyrobów różnych (o 8,5%). Spadek eksportu nastąpił natomiast w odniesieniu do takich grup, jak: wyroby przemysłu chemicznego (o 4,3%), skóry (o 10,2%), wyroby przemysłu drzewno – papierniczego (o 3,7%) i wyroby ceramiczne (o 44,5%).

  W imporcie z PT wśród 5 grup towarowych o największym znaczeniu znalazły się:

  1. Masa celulozowa drzewna – 20,9 mln EUR (wzrost o 9,7%, udział – 11,4%);
  2. Części i akcesoria do samochodów – 8,4 mln EUR (spadek o 8,6%, udział – 4,6%);
  3. Obuwie skórzane – 7,6 mln EUR (wzrost o 135,4%, udział – 4,1%);
  4. Nowe opony pneumatyczne z kauczuku – 6,8 mln EUR (wzrost o 4,7%, udział – 3,7%);
  5. Rowery – 6,1 mln EUR (wzrost o 71,1%, udział – 3,3%).

   Największy wzrost importu, poza wyżej wymienionymi pozycjami, odnotowano w następujących kategoriach produktów (zestawienie wg malejącej wartości poszczególnych produktów, o wartości eksportu powyżej 1 mln EUR):

  • płyty, arkusze, folie z tworzyw sztucznych – 47,3%,
  • meble i ich części  – 217%,
  • pomidory (świeże lub schłodzone) – 135,8%,
  • korek prasowany – 31,5%,
  • papier i karton  – 21,9%,
  • cebula, szalotka, czosnek, por i inne warzywa cebulowe – 157,2%,
  • tkaniny – 123,7%,
  • oliwa – 273,6%,
  • ryż – 436,5%,
  • odzież – 32%.

    

  Współpraca inwestycyjna

  Według danych Banku Portugalii (Banco de Portugal), wartość portugalskich inwestycji w PL na koniec marca 2016 roku wyniosła 1279 mln EUR, co stanowi spadek o 9,7% (138 mln EUR) w stosunku do analogicznego okresu ub.r.

  PL znalazła się na 8. miejscu wśród docelowych lokalizacji portugalskich inwestycji w świecie, m.in po Holandii, Hiszpanii, Angoli, Brazylii, Luksemburgu, Wlk. Brytanii i USA, utrzymując nadal ważną pozycję portugalskich inwestycji bezpośrednich w świecie i dominującą w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Zgodnie z danymi Banku Portugalii ogólna wartość pasywów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w PT na koniec 2015 r. wyniosła 14,58 mln EUR, co oznacza spadek o 5,13 mln EUR w stosunku do roku poprzedniego. PL jest poza pierwszą 20. krajów największych inwestorów w PT.

  Jedynym polskim podmiotem zarejestrowanym w PT jako inwestor jest X-Trade Brokers (XTB) Dom Maklerski S.A. Spółka rozpoczęła działalność na rynku portugalskim w 2010 r. i funkcjonuje za pośrednictwem oddziału XTB Portugal.

  Jednocześnie należy odnotować, że w 2015 r. firma Asseco Poland (największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów oprogramowania) przejęła pakiet kontrolny (61,38% udziałów) w portugalskiej spółce informatycznej Exictos SGPS. Łączna wartość transakcji wyniosła 21,5 mln euro. Spółka z siedzibą w Lizbonie działa w PT i jest dostawcą rozwiązań IT na portugalskojęzycznych rynkach wschodzących Afryki – w Angoli, Mozambiku oraz Republice Zielonego Przylądka.

  Na rynku jest również obecna znana firma kosmetyczna Inglot, która posiada na terenie PT szereg sklepów na bazie franczyzy i co roku rozszerza swoją sieć.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: