close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZARYS HISTORII POLSKO-PORTUGALSKICH STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

 • 17 stycznia 2019

  Za datę ustanowienia dwustronnych stosunków dyplomatycznych przyjmuje dzień 13 maja 1922 roku, tj. dzień złożenia listów uwierzytelniających przez posła Ksawerego Orłowskiego na ręce prezydenta Portugalii António José de Almeida. Od tego czasu oba kraje utrzymywały stosunki dyplomatyczne na szczeblu poselstw.

  Poza poselstwem i konsulatem honorowym w Lizbonie funkcjonowały także konsulaty i wicekonsulaty honorowe w Porto, na Maderze i Wyspach Azorskich oraz w portugalskich posiadłościach kolonialnych w Angoli i Mozambiku. W latach 1922-1945 polskim poselstwem kierowali:

   

   

  Ksawery Franciszek Orłowski

  poseł (od 13.05.1922 r.)

   

   

   

   

   

   

   

  Konstanty Jeleński

  chargé d’affaires (od 1.07.1923 r.)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Władysław Sobański

  poseł (od 2.12.1924 r.; od 2.10.1924 r. do 1.03.1927 r. także Poseł RP w Madrycie)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jan Perłowski

  poseł (od 27.07.1927 r.; od 1.03.1927 r. do 1.03.1935 r. także Poseł RP w Madrycie)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Marian Szumlakowski

  poseł (od 10.06.1933)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tadeusz Romer

  poseł (od 4.05.1935 r.)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Karol Dubicz-Penther

  poseł (od 1.02.1937 r.)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Józef Potocki

  chargé d’affaires a.i. (od 1.09.1943 r.)

   

   

  Gustaw Potworowski

  poseł (od czerwca 1944 r.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  W tych latach Portugalię w Polsce reprezentowali:

   

   

  • Vasco Francisco Caetano de Quevedo – poseł (od 4.07.1923 r.)
  • Thomás Ribeiro de Mello – poseł (od 17.10.1930 r.)
  • César de Sousa Mendes do Amaral e Abranches – poseł (od 5.09.1933 r.)
  • António Augusto Braga Leite de Faria – poseł (od lutego 1945 r.)

   

   

  Po zakończeniu II wojny światowej Portugalia nie wycofała uznania dla emigracyjnego rządu RP w Londynie, w dalszym ciągu funkcjonowało polskie przedwojenne poselstwo. Pomimo braku stosunków dyplomatycznych z PRL starano się rozwijać współpracę gospodarczą w oparciu o układ międzybankowy z 1967 roku. Jednakże ze względu na niskie obroty we wzajemnym handlu współpraca ta nie miała większego znaczenia.

   

   

  Władze PRL krytycznie odnosiły się do reżymu António Salazara w Portugalii i nie przewidywały możliwości nawiązania stosunków dyplomatycznych z Lizboną. Podobnie sytuacja wyglądała w Portugalii, a tamtejsi politycy równie krytycznie odnosili się do rządów komunistycznych w Warszawie. Jednakże rewolucja goździków i zmiana sytuacji politycznej w Portugalii sprawiły, że nawiązanie wzajemnych relacji dyplomatycznych stało się realne.

   

   

  W rezultacie 11 lipca 1974 r. w drodze wymiany not Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Portugalska nawiązały stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad. Ambasador PRL Wojciech Chabasiński 2 grudnia 1974 r. złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Francisco da Costa Gomesa. Z kolei złożenie listów przez ambasadora António Coelho Bartolo przewodniczącemu Rady Państwa Henrykowi Jabłońskiemu miało miejsce 14 stycznia 1975 r.

   

   

  Ambasadorowie RP w Portugalii po 1974 r.:

   

   

  • Wojciech Chabasiński (od 2.12.1974 r.)
  • Eugeniusz Szleper (od 30.11.1979 r.)
  • Bogusław Zakrzewski (od 6.09.1983 r.)
  • Zygmunt Pietrusiński (od 6.02.1987 r.)
  • Edward Sabik (od 26.09.1989 r.)
  • Jerzy Marendziak (od 29.05.1991 r.)
  • Janusz Rymwid-Mickiewicz (od 31.07.1992 r.)
  • Roman Czyżycki (od 04.07.1996 r.)
  • Adam Halamski (od 14.10.1999 r.)
  • Janusz Rydzkowski (od 11.02.2004 r.)

   

  Katarzyna Skórzyńska

  od 5.09.2007 r.

  •  

   

   

   

   

  Bronisław Misztal

  od 12.06.2012 r.

   

   

   

   

   

   

   

  Jacek Junosza Kisielewski

  od 11.07.2016 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Po 1974 r. Portugalię w Polsce reprezentowali:

   

   

  • António Augusto Coelho Bartolo (od 14.01.1975 r.)
  • Luís Nuno da Veiga de Meneses Cordeiro – chargé d’affaires a.i. (od 11.10.1976 r.)
  • António Pinto de Mesquita de Melo Mexia e Vasconcelos (od 18.06.1977 r.)
  • Manuel Sá Nogueira (od 10.09.1979 r.)
  • Luís Nuno da Veiga de Meneses Cordeiro (od 12.09.1984 r.)
  • Rui Fernando de Meira Ferreira (od 29.11.1989 r.)
  • Manuel António Pacheco Jorge Barreiros (od 25.04.1995 r.)
  • Luís Miguel Leonardo da Silva – chargé d’affaires a.i. (od 4.12.1998 r.)
  • Álvaro Gil Gonçalves Pereira (od 17.05.1999 r.)
  • Maria Margarida de Araújo de Figueiredo (od 9.01.2003 r.)
  • José Duarte Sequeira e Serpa (od 11.12.2006 r.)
  • Maria Amélia Maio de Paiva (od 2013 r.)
  • João Manuel da Cruz da Silva Leitão (od 2016 r.)
  • André Sopas de Melo Bandeira - chargé d’affaires a.i. (od 26.12.2018 r.)
  • Luís Manuel Ribeiro Cabaço (od 17.01.2019 r.)

   

   

  Siedziba przedwojennego Poselstwa RP w Portugalii: Lizbona, Rua de Santa Catarina 1, 1934 r. (NAC).
  Siedziba przedwojennego Poselstwa RP w Portugalii: Lizbona, Rua de Santa Catarina 1, 1934 r. (NAC).
  Nota MSZ Portugalii z informacją o wyznaczeniu Luisa Nuno da Veiga de Meneses Cordeiro na chargé d'affaires ad interim w Warszawie, 17 grudnia 1974 r.
  Nota MSZ Portugalii z informacją o wyznaczeniu Luisa Nuno da Veiga de Meneses Cordeiro na chargé d'affaires ad interim w Warszawie, 17 grudnia 1974 r.
  Listy uwierzytelniające Antonio Augusto Coelho Bartolo, ambasadora Portugalii w Polsce w latach 1975-1977 (AMSZ).
  Listy uwierzytelniające Antonio Augusto Coelho Bartolo, ambasadora Portugalii w Polsce w latach 1975-1977 (AMSZ).
  Informacja prasowa o przyjeździe Antonio Augusto Coelho Bartolo do Polski, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o przyjeździe Antonio Augusto Coelho Bartolo do Polski, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o złożeniu wizyty wstępnej przez nowo mianowanego ambasadora Portugalii, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o złożeniu wizyty wstępnej przez nowo mianowanego ambasadora Portugalii, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja w "Trybunie Ludu" o złożeniu przez portugalskiego ambasadora listów uwierzytelniających, 14 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja w "Trybunie Ludu" o złożeniu przez portugalskiego ambasadora listów uwierzytelniających, 14 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Treść polskiej noty z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, lipiec 1974 r. (AMSZ).
  Treść polskiej noty z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, lipiec 1974 r. (AMSZ).
  Nota polska z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, 11 lipca 1974 r. (AMSZ).
  Nota polska z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, 11 lipca 1974 r. (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 1 (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 1 (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 2 (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 2 (AMSZ).
  Kopia pisma do Wojciecha Chabasińskiego z informacją o mianowaniu go ambasadorem PRL w Portugalii, 3 października 1974 r. (AMSZ).
  Kopia pisma do Wojciecha Chabasińskiego z informacją o mianowaniu go ambasadorem PRL w Portugalii, 3 października 1974 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o mianowaniu przez Radę Państwa ambasadora PRL w Portugalii, "Trybuna Ludu" 5 października 1974 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o mianowaniu przez Radę Państwa ambasadora PRL w Portugalii, "Trybuna Ludu" 5 października 1974 r. (AMSZ).
  Kopia listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).
  Kopia listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).
  Tłumaczenie na język polski listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).
  Tłumaczenie na język polski listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: